website free tracking
Pregledano 1540 puta

DALMATINO POVISCU PRITRUJENA by TEDI SPALATO

Pute, laze pizon dubli tovari
gustirne zedne, mijun sici i lati
konkulana skina tezakov od motik
po zurnatin, zurnatin pritrujena

Prage kalet znjutin dubli puntari
naboj Dalmatine rebati na draci
kroz kadene dicu cican pasli
a judi driti ka kolone
Dalmatino, poviscu pritrujena

Intradu pravice s tilin strukali
Dalmatino, poviscu pritrujena

Rod puntarski resa na draci
Dalmatino, poviscu pritrujena

Ditinjstvon gladnin povist stukali
Dalmatino, poviscu pritrujena

Kroz kadene dicu cican pasli
a judi driti ka kolone
Dalmatino, poviscu pritrujenaLAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U