website free tracking
Pregledano 453 puta

KOMORA by ISKAZ

Opasno vreme ulice postaju lovi?ta bez skloni?ta.
Ili ostani u rupi ili izađi usred boji?ta.
Zaista, čudno dani postaju sve kraći, znaci oboljenja Zemlje sve jasniji i jači.
Zrači pogled gubi se u masi ljudi koja bledo gleda,
razum oteo bi sebe od svog tela, al se neda.
Sitna trovanja sa svake strane napadaju čula
na?a, kako da se brane.
Vreme je pro?eto korupcijom i mitom sistem vrednosti
tu trpi kolaps pu?tajući pritom.
Svakakva sranja sa tih malih ekrana;
MEDIJI POMA?U TOM OLO?U DA DOĐE DO PARA!
Grande parade, kič, i lajanje po ?tampi
Kad bi mogao sav taj ke? za malo mozga da se trampi...
Mo?da bi ministri ?to vuku glavne konce
?atro pazili na nas, a ne dr?ali za ovce.

REF:
Sve ?to si imao, sve ?to mogao si, a nisi
Kako uzimaju drugi kada napravio ti si.
Pitanje stoji, odgovor je tako mora
Malo sreće koju stvori? tebi uzima komora!

Al? to nije kraj!
Prolama se vrisak iz mase paničara koji ne znaju da brinu se za se.
Gde ste da ste, ostanite nikom pomoći nema!
Sada kasno je za plač veliko nevreme se sprema.
Kao i uvek kada lo?a decenija prođe, kuka i motika se digne
da obezglavi te vođe starog poretka i nove propasti
gde i dnevnici svoj narod sad ucenjuju kao napasti.
Mogu nas napasti, osuditi nas nikad!
Kroz savest čistog uma, da l? ste takvi bili ikad?
Sve u svojstvu intergracije s Evropom;
prodaj dupe - imaće? da dobro na?mrlja? se dopom.
Pa onda ajmo na TV da malo glumimo patriote.
Političke emisije, animiraj idiote!
Da je nama da se razum sačuva, a vreme neka melje
Ima ko jo? ?ta da da.

REF:LAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U