website free tracking
Pregledano 447 puta

I GOTTA GO MY WAY-PREVOD PESME by HIGH SCHOOL MUSICAL 2 GABRIJELA I TROY

High School Musical 2 ??? I gotta go my way- Moram da odem svojim putem

Gabrijela:
Moram da ka??em sta mislim
Ne??to u vezi nas
Nije u redu ovih dana
??ivot nam se ispre??io na putu
Kad god probamo, da ne??to isplaniramo
Uvek se odlo??i
Tako je te??ko da se ka??e
Ali moram da uradim ??ta je najbolje za mene
Ti ??e?? biti OK...
Moram da odem i da budem ko sam
Ja ovde ne pripadam
Nadam se da razume??
Na??i??emo ve?? neko mesto u ovom
Svetu nekada
Ali za sada
Moram da odem svojim putem
Ne ??elim da sve ostavim iza sebe
Ali moje nade rastu
I gledam ih kako padaju svo vreme
Jo?? jedna boja se pretvara u sivu
I tako je te??ko gledati ih sve
Kako polako be??e
Idem danas, jer moram da
Uradim ??ta je najbolje za mene
Ti ??e?? biti OK...

Moram da odem i da budem ko sam
Ja ovde ne pripadam
Nadam se da razume??
Na??i??emo ve?? neko mesto u ovom
Svetu nekada
Ali za sada
Moram da odem svojim putem
Troj:
??ta je s nama?
??ta je sa svim stvarima koje smo pro??li?
Gabrijela:
??ta je sa poverenjem?
Troj:
Ti zna?? da te ja nikad nebi povredio
Gabrijela:
??ta je samnom?
Troj:
A ??ta ja da radim?
Gabrijela:
Moram da idem ali
Zajedno:
Nedostaje?? mi
Gabrijela:
Paaaaaaaaaa
Moram da odem i budem ko sam
Troj:
Za??to mora?? da ode???
Gabrijela:
Ja ovde ne pripadam
Nadam se da razume??
Troj:
Poku??avam da razumem
Gabrijela:
Na??i??emo ve?? neko mesto u ovom
Svetu nekada
Ali za sada
Moram da odem svojim putem
Troj:
Ja ??elim da ostane??
Gabrijela:
Ja ??elim da odem mojim putem
Moram da odem i da budem ko sam

Troj:
??ta je s nama?
Gabrijela:
Na??i??emo ve?? neko mesto u ovom
Svetu nekada (svetu nekada)
Ali za sada
Moram da odem svojim putem
Moram da odem svojim putem
Moram da odem svojim putemLAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U