website free tracking
Pregledano 725 puta

JER TO JE KALENIC by MILAN KALINIC

Jer to je KaleniÄ?,
znaA! ime KaleniÄ? 3x

Da, da to sam ja...

Ä?ale za rime,
KaliniÄ? je ime,
sluA!aj sad ovamo dok kidam sa bine sine.
SluA!ali ste TonÄ?ija, kako me A!atro vreÄ?a,
skak'o bi i on, al' povredio je leÄ?a.
Vidi kako gleda! SkoÄ?i TonÄ?i, skoÄ?i,
samo pazi da ne padneA!,
k'o Ismeta one noÄ?i,
A3ena se slomila, ti nastavio dalje,
bravo bravo care, koji si ti kavaljer!
Koja si ti lola, frajerÄ?ina do bola,
iste kritike baA! kao Sajmon iz Idola.
Vi'A! da nemaA! pojma, al' ne delujeA! tako,
imaA! A3ensku frizuru i besprekoran sako.
Mekan si ko lebac, na koji idu namazi,
hetero il' ono drugo, ja u to ne zalazim!
Nemoj da se ljutiA!, al' stvarno brate A!alim se,
al' bez obzira na sve, ja i dalje sluA!am Magazin!

Jer to je KaleniÄ?,
Jer to je KaleniÄ?,
znaA! ime KaleniÄ??
Uuu.... 3xLAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U