website free tracking
Pregledano 834 puta

I ZA SENKOM NJENOM PATIM by MIÄ?A STANOJEVIÄ? PIROMANAC

Samo jednom u A3ivotu volelo je srce moje
I ta ljubav beA!e kratka, joA! u duA!i boli stoje,
I ta ljubav beA!e kratka, joA! u duA!i boli stoje.

JoA! mi uvek, zvuÄ?i glas njen, i za senkom njenom patim,
I rastanak moje drage, do groba Ä?e da me prati,
I rastanak moje drage, do groba Ä?e da me prati.

OÄ?i njene A3arkog sjaja, teA!ko mi je da prebolim
Kako da je zaboravim kad Ä?u uvek da je volim
Kako da je zaboravim, kad Ä?u uvek da je volim.

JoA! mi uvek, zvuÄ?i glas njen, i za senkom njenom patim,
I rastanak moje drage, do groba Ä?e da me prati,
I rastanak moje drage, do groba Ä?e da me prati.

OstadoA!e samo suze, njenu ljubav drugi uze
Osta patnja srca moga, ona ljubi sad drugoga,
Osta patnja srca moga, ona ljubi sad drugoga.

JoA! mi uvek, zvuÄ?i glas njen, i za senkom njenom patim,
I rastanak moje drage, do groba Ä?e da me prati,
I rastanak moje drage, do groba Ä?e da me prati,
I rastanak moje drage, do groba Ä?e da me prati...LAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U