website free tracking
Pregledano 731 puta

SETI SE by MALI RAJ

Seti si moga imena,pamti ga dok si sa drugima,
saÄ?uvaj oseÄ?anja ohola,
jer ja sam u paklenoj povorci crnih djavola.
Seti se mojih oÄ?iju,dva oblaka iz kojih kiA!a ne pada,
seti se,jer njih si volela,
jer ja sam u paklenoj povorci crnih djavola.
Jel Ä?ujeA! glas koji te prati u svim noÄ?ima,
koji te proganja u snovima,
da li oseÄ?aA! jezu i strah?Znam da plaA!iA! se mog dolaska...
Samo da znaA! i ti Ä?eA! brzo napustiti svet,
jer ovaj A3ivot ne zasluA3ujeA!,
moj pakao te oÄ?ekuje,a ted Ä?u ti vratiti sve..
A tad Ä?u ti vratiti sve...
JoA! uvek A3elim te,A3elim te...LAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U