website free tracking
Pregledano 374 puta

PROKLETSTVO OKOLINE by ISKAZ

U sveri vrelog daha moje popri?te je glavno,
to ?to biću daje ?ivot nama nestaje odavno!
Egzistencijalno i ?ivotinjsko u meni
savest navodi na revolt kad je udisaj na ceni.
Izvan analize svojih disajnih organa,
ja dramatiku tog sveta prihvatam k?o deo plana
da smo nus proizvodi jednog humanizma
?to načela svoja stvara lo?om slikom Darvinizma!
U mojoj glavi plan je da se iluzije sklone
la?ne vrednosti i zablude tog duha koji klone.
Da unapredim iskustvo sektora ?to stvara
kreativnu snagu lika koja poluciju para.
Podstrek dara stvorenog od krvi,vrelih gena,
otrovi u umu kategorija su plena!
Nema zakona, zaklona, otklona ni naklona
za sve te misli koje vode put bezakonja!
REFREN
Na ivici zivota na?i pogledi su bledi!
Dok se hemija gomila nama nestajanje sledi!
Sve ?to predstavlja su?tinu, već polako gubi smisao!
Ja ne di?em da ?ivim, nego ?ivim da bi disao!
Duhovna klima kada pogledi se lede,
to ne interesovanje da se slo?e svesti blede.
To je to ?to ru?i osve?ćivanje iz memla
kada odlučnost se tra?i, ali volje nigde nema!
Zrelost trenutnoga podrazumeva futuru;
ako tako stvari stoje, sve ukazuje na buru,
iskrivljenih misli onih ljudi koji trpe
kojekakve emisije sto osećanja crpe.
Polusvesno bezim od prokletstva okoline,
ali be?anje od neizbe?nog baca sa visine,
u najveće dubine onog iskonskoga straha,
da u mraku sasvim sam ostanem bez daha.
Gonjen te?njom da oslobodim se ko?mara,
jo? jednom prednost dajem onom sektoru ?to stvara,
te u domenu sposobnosti ka harmoniji tezim,
stoga predstoji mi bitka s tim od čega be?im!

REFREN
Definisan u strahu moj je stav ka tome jasan:
Dosta zabrana na temu, ovog puta biću glasan!
Izbacujem iz sebe sve industrijskog porekla
?to mi remeti su?tinu postojanja i čoveka.
Pa neka se oseti ?estina probuđene pravde
kad poskidaju se maske te zagu?ljive parade.
Za sredstvo ovog puta izabrao sam govor,
dok je ČiT u na?oj glavi nama svima sledi ponor!
REFRENLAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U