website free tracking
Pregledano 789 puta

BIT CU TU by DARIO FT. KATJA & LELA

Krv nije voda voda brate,
brat je bratu uvijek odan
Jedino tebi verno slu?it
ću do samog groba
Uvek sam tu za tebe
iako su davno pro?la
vremena dobra kada delila
nas samo soba.
Samo da zna? da sam u
?ivotu pro?o sva?ta.
Samo da zna? da me
ko?talo ?to uvek pra?tam.
To čudo ?ivot, nekad nerealan
kao ma?ta, al ne zaboravi nikad
da negde ima? brata!
Imam par godina vi?e, pa zato
slu?aj savet:
Ne boj se du?mana jer njihove
namere zna? već
Čuvaj se drugova i neda da
ti popiju pamet, a ?ene
pusti, one bar uvek dolaze same.

Ako ti zatreba uteha odmah zovi
mene, ako ti treba krvi, javi,
odmah sečem vene!
Jo? jedan ?ivot ako treba?
odmah zovi mene
Buraz, pozovi mene ako ne?to
lo?e krene!

Ref.
I bit ću tu i u dobru i zlu,
(Bit ću tu!)
Bit ću tu kada drugi nisu tu.
(Bit ću tu!)
I kada istina boli, ja veruj
uvek bit ću tu (ja uvek bit
ću tu!)
I bit ću tu, delit ćemo svaku
suzu, i posle ki?e s tobom
dočekat ću novu dugu.
I ako ne bude? hteo, ja veruj
uvek bit ću tu (veruj brate
bit ću tu!)

Ima? drugare prave,ali nikad
ne zna? koji je pravi
To su sve reči prazne, pravih dela
nikad, mali
To je sve versi, ali samo jedan
bratski. Pru?im im ruke, a za tebe
obe ruke stavim! Veoma cenim tvoje
iskreno mi?ljenje, tvoje mi?ljenje
delim iako se često ne sla?em.
To je zato ?to ?to boje se, moje
misli bore se, ponekad bojim se
da nije do?lo proleće.
Zato pod Jedan buraz:
Nemoj da se okreče?, nemoj da
luta? po ki?i, to nije skloni?te,
ne, nemoj da svatko te vuče da
priđe?, molim te, neka te uče
gre?ke moje, uvek bori se!
Ako ti zatreba ne?to, ti care
zovi mene. Kad god se zapita?
gde sam, ti zovi, eto mene!
Jo? jedno srce ako treba?
odmah zovi mene, buraz, pozovi
mene ako ne?to lo?e krene.
//Ref.//LAJKAJ NAŠU STRANICU NA FACEBOOK-U